По итогам БАК 2017 десять лицеев Гагаузии вошли в рейтинг лучших школ Молдовы

08 августа
329 просмотров
По итогам БАК 2017 десять лицеев Гагаузии вошли в рейтинг лучших школ Молдовы

Десять теоретических лицеев Гагаузии вошли в рейтинг лучших учебных заведений республики по итогам экзаменационной сессии БАК 2017.

Об этом на брифинге сообщила начальник Управления образования Гагаузии Софья Торлак. Она представила окончательные результаты экзаменов с учетом дополнительной сессии, которая проходила с 14 по 24 июля.

По словам Софьи Торлак, после основной сессии, на апелляцию в Гагаузии было подано 240 работ. В результате 73 оценки были повышены на один балл, а 14 «четверок» стали «пятерками».

В целом из 323 кандидатов, принявших участие в сессии, 304 выпускника получили дипломы об окончании лицея. Процент успешно сдавших экзамены БАК среди выпускников в Гагаузии составил 93,8 процента. В прошлом году этот процент был равен 89,1.

Начальник управления образования добавила, что в Гагаузии экзамены БАК сдавали лучше, чем по республике в целом. К примеру, если в автономии 93,8 процента кандидатов сдали успешно экзамены, то по республике без отрицательных оценок экзамены сдали 91,57 процента учащихся.

«В Республике Молдова составили рейтинг лучших лицеев страны. В этом году в 80 лицеях 100 процентов учащихся успешно сдали экзамены. Из них 10 лицеев находятся в Гагаузии. Такой результат достигнут впервые», - пояснила Софья Торлак.

В завершение брифинга Софья Торлак поблагодарила всех работников системы образования Гагаузии за проделанную работы в рамках организации и проведения экзаменационной сессии БАК 2017.

Источник: http://gagauzinfo.md
Комментарии
Karabacak U. 09 авг 2017 06:26
85% gagauz halkın uşakları assimile olerlar rus dilinnen Sovet Birliinden kalma rus şkolalarında. Gagauzlar tanıdılar kendilerni HALK halında, ama 25 ildan zeeda üürenerlar rus dilinda. 20.000 gagauz usakları asimile oldular, demek rus oldular, gagauz halkın ne iz töresini, ne dilini, ne kültürünü bilmerlar . Uşakların haklarnı kooruma Halklararası Konvensiasına göra onnarı düşer hemenden gagauzluna getirma, reabilitasia yapma. Gagauz uşakları üürenerlar dil zakonnara göra, ama neca onnarı hem Ana-Bobalarnı aldadabilerlar. Tavşamci hem Dobrov gidip Kişineva vermişlar ikisi "zayavlenie" romunnarın türlü hükümiet uurlarına ki gagauz uşakları duuduktan sora üürensinner romun, rus, hem bitkida kalarsa vakıt Ana Dilinde. "Zayavlenie" vermişler bütünne gagauzların cümle aadından! Demek bütünne gagauzlardan?. Halk Topluşun Egitim .. Komisiyanın Başi,onmadıklardan biri Manastırlı, Egitim bakanlıin Başi aldaderlar insanı ki gagauz uşaklarnı rus dilinde küçükten üüretma -bu Ana-Boba hakı, onnar airerlar kendi uşaana rus dilini. "Öla yazılı romunnarın Konstitusiasında, kanunda'da!. Açan baas gider gagauz uşaklarını asimile diskriminasie için, hem bütünna Gagauz Halkını yok etmek için; halk bu uura işlema airmış seni, durma neca balbal, aç Uluslar aarası "Uşakların Hakını koruma Konvensia içina da gör: ani seni yalandırerlar, ya da sen isteipta aldanersin. Gagauzları satersın. Küçüktan üürenma, terbiye edilme gagauz Ana Dilinde - bu uşaan HAKI. Da birda yaş aalı, Sandu, osa Fusu, osa Manastırlı yok hakı diyştirsin, silsin uşakların haklarnı! Diskriminasionlu gagauz uşakları için bıldır Eğitim Kanonunu kabul edip- sakladılar onu. S. Torlak: Manastırlı, uşak başçaların izmetçileri sorarkan onnara neçin gagauz uşakları Ana dilini bilmerlar, ama ancak rus dilini bilerlar? Onnar:- "neçin ki evda ana bobaları uşaklan kendi dilinde lilaf etmerler " cuvap ederlar. Demek gündüz gagauz uşakları üüretmek hem konuşmak dili başçalarda hem şkolalarda gider rus dilinde, ama gece Ana Boba gagauz-türk dilında lazım uşaanı üüretsin? Gagauziada Uşak başçalarında; okullarda uşaklarnan konuşmak, üüretmak lazım gitsin ancak Ana Dilinde. Kırlatma hepsi öndercileri, angıları battırerlar Ana Dilimizi da agitatia, prapaganda yaperlar rus,romun dillerna taa çok nekadar düşer. Lazım hemendan taraşlama dillerin funksialarnı Gagauziada kanununu (İLİ-İLİ kanunu). Yok neca Gagauziada , nereda 85% türk-gagauzlar koyma bir uurda Ana Türk Dilimizi hem yabanci biza dilleri, angılarnı var kooruyan onnarı halklar hem devletlar. Gagauzlar - Köklü-devletli HALK. Gaguzienin egitim sistemini reforma yapmak lazım, ki üürenan gagauz-türk dilinde uşaklarmız ilerie dooru olsun nerede orta, üüsek okullarda üürenmei ilerletsin. Var satılan kimi büünkü güna kadar -"ya ruskiy bı vıuçil toliko za to, çto im razgovarival Lenin" prapaganda yaperlar. Kima pek lazım rus dili -onnar çoktan Rusiyada. Kim ister-yol açık. Brakın kalan Gagauziada Gagauz halkını raat. Avtonomia gagauz dili, kulturu, iz töresi kaib olmasın gagauzlarnan kurulu. Okuyun! Köstek koymain!

Добро пожаловать !

Регистрация прошла успешна

Подать объявление ×